Založení, stěhování a prodej firem

Mnoho začínajících podnikatelů si neví rady se založením společnosti. Neví kam zajít, co vyplnit, nechce se jim ztrácet drahocenný čas obíháním úřadů. Pro tyto případy vznikly tzv. ready made firmy, které umožní založení vlastního podnikání bez administrativní zátěže a celý proces založení firmy se tím výrazně urychlí.

Když už podnikatel firmu založí, postupem času potřebují pro firmu pronajmout firemní prostory, kam by vměstnali zaměstnance a mohli zvát své obchodní partnery. S postupným růstem pak firmy často volí stěhování do větších prostor, kdy stále častěji volí nákup prostor vlastních.

Někteří podnikatelé už nejsou s výkonností své firmy spokojeni, případně si chtějí užívat zasloužený odpočinek a tak se rozhodnou firmu prodat.

Pokud jakoukoli z těchto záležitostí právě řešíte, jste na správném místě. Náš portál je určen pro všechny, kteří chtějí poradit se založením firmy, s koupí již založené firmy (ready made společnosti), chtějí zvolit to pravé a vhodné místo pro sídlo své firmy, chtějí založit virtuální sídlo firmy, chtějí svou firmu přestěhovat, prodat, nebo zlikvidovat.

Ready made společnost

Rozjíždíte podnikání, máte skvělý nápad a nechce se Vám ztrácet čas byrokracií na úřadech? Pak tím pravým řešením je právě nákup již hotové ready made společnosti.

Co je Ready made společnost?

Ready-made společnost je založená společnost/firma (s.r.o., a.s.), která má vlastní název, sídlo, jednatele, je zapsaná v obchodním rejstříku, má vlastní identifikační číslo a má zcela splacený základní kapitál. Společnost však doposud nevyvíjela žádnou obchodní činnost, byla založena pouze za účelem prodeje konečnému zákazníkovi.

Možnost zakoupit ready made firmu je zcela legální cestou založení vlastní společnosti už od roku 2001, kdy byla tato varianta založení firmy poprvé v České republice umožněna. Od té doby bylo založeno a prodáno několik desítek tisíc těchto společností.

Pokud klient ready made společnost koupí, vyhne se zdlouhavému administrativnímu procesu, který zakládání společností provází. Nic tak nebrání spuštění jeho podnikání.

Výhody koupě hotové Ready made společnosti

  • nejsnadnější a nejrychlejší cesta ke spuštění podnikání
  • není nutné skládat základní kapitál
  • nabízené firmy nemají žádnou historii
  • nabízené firmy jsou bezdlužné
  • odpadá nutnost obíhání úřadů a právníků
  • veškerou administrativu zařídí zprostředkovatel prodeje ready made firmy
  • existují rozsáhlé databáze již založených společností

Vlastní založení společnosti

Plánujete založit firmu vlastními silami? Pak se připravte na několikadenní obíhání úřadů a právníků, které Vás bude stát nemalé časové i finanční prostředky. Pokud navíc zakládáte novou společnost, musíte složit tzv. základní kapitál, který u společností s označením s.r.o. činí 200.000Kč, u akciových společností (a.s.) je tato částka 10x vyšší, tedy 2.000.000 Kč.

Pokud zvolíte koupi již hotové ready made firmy, můžete mít vlastní firmu za zlomek výše uvedených cen. Ceny ready made s.r.o. firem se pohybují okolo 20.000Kč, ceny ready made a.s. pak okolo 60.000Kč.

Pokud si začínající podnikatel z databáze již hotových společností nevybere, je možné využít služeb na založení firmy, kdy daná společnost založí Vámi požadovanou firmu na klíč. Vám tak odpadnou administrativní úkony, stejně jako v případě koupě hotové ready made firmy.

Virtuální sídlo firmy

Virtuální sídlo firmy, tedy virtuální kancelář, je dnes moderní a ekonomicky výhodný způsob existence a provozu kanceláře podnikatele nebo nějaké menší společnosti. Virtuální sídlo firmy bychom neměli zaměňovat s fiktivním sídlem firmy, které většinou slouží k ošizení zákazníků a jen k vyvolání dojmu solidnosti za účelem vlastního obohacení.

Výhody zřízení virtuálního sídla firmy

Virtuální sídlo firmy nabízí mnohé výhody zejména tím, že podnikatelům šetří náklady spojené se zřízením a provozem vlastní kanceláře, kterou by denně nevyužili, ale přesto chtějí mít dobře fungující administrativní služby. Výhodné to je zejména pro drobnější podnikatele, třeba internetové obchodníky a počítačové programátory, pojišťovací agenty, finanční poradce, tlumočníky, ale i menší stavební firmy, která poskytují služby stále na jiných místech v republice. Je to lepší proto, že mít sídlo firmy ve vlastním bytě nebo domě přináší některé nevýhody, jako třeba návštěvy zaměstnanců různých úřadu, přicházejí sem zákazníci apod. a doma k tomu nejsou prostory a rušil by s tím klid a pohoda v domě. Ten může být i někdy velmi vzdálen od center měst a tím i od výraznější možnosti podnikání.

Zřídit si u nich virtuální sídlo nabízejí různé specializované firmy, které tím poskytnou podnikateli nejen adresu, to by ostatně nemuselo znamenat nic, ale firmy, které nemají žádnou agentu nebo alespoň poštu, jsou většinou „mrtvé“ nebo podvodné. Virtuální sídlo na nějaké prestižní třeba pražské, ale i v krajském městě, můžete mít spojený s dalšími službami, a to jsou hlavně poštovní služby, tedy zejména její přebírání, a přebírání také telefonátů, protože je zde v pracovní době recepce, jsou zde k dispozici kancelářské prostory nebo zasedací místnosti pro setkávání se zaměstnanci, školení nebo jednání s klienty či pro komunikaci se státními orgány.

Virtuální sídlo firmy znamená také řádně označení na budově, ale další asistentské služby již záleží na domluvě.

Stěhování firmy

Důvodů je stěhování firmy může být několik, a to se nebudeme zmiňovat okolnosti, že by došlo současně k prodeji a tím i ke změně majitele. Nejradostnějším důvodem ke stěhování může být růst firmy a přesun do nových větších prostor, a na druhou stranu je smutnější stěhování do menších prostor, zejména z důvodů úspor.

Co obnáší takové stěhování firmy, když opomeneme třeba právnické záležitosti, jako změny adresy v rejstřících, v hlavičkách dokumentů a písemností apod. Ale nějaké papíry to potřebovat přeci jen bude, třeba papírové krabice na stěhování, ale i přepravky apod.

Ke stěhování firmy se většinou vyhledává nějaká specializovaná firma, která s tím má zkušenosti a i lidi tzv. na práci. Ne každý předmět má váhu jen do 15 kilogramů, aby s nimi mohly ručně manipulovat i ženy. Je také důležité, zda se rozhodneme přestěhovat firmu na jednou nebo postupně. Současně se může některý majetek, třeba nábytek, likvidovat, obvykle odvozem do sběrového dvora nebo k případnému jinému zájemci o koupi.

Stěhování, někdo říká, že je lepší vyhořet, než se stěhovat, obnáší přípravu, pak samotný proces a nakonec vybalování a instalace do nových prostor. První operaci musíme zvládnout většinou sami vlastními prostředky, protože známe, nebo zaměstnanci znají, hodnotu věcí a nevyskartuje se něco nepostradatelného. Na dobu přípravy má asi největší vliv velikost firmy a množství toho, co budeme stěhovat. Stejně tak obráceně si musíme sami poradit s operací třetí, ale na druhou si raději pozvěme specializovanou stěhovací firmu.

Stěhování vám ulehčí stěhovací firmy

Stěhovací firmy nenabízejí jen lidi na práci a vozy na převezení, ale i třeba demontáž a zpětnou montáž kancelářského nábytku, zapůjčení kartonů na stěhování s předstihem k datu stěhování, pojištění veškerého nákladu, který převážejí a se kterým manipulují, toto pojištění se může vztahovat na stěhované předměty od převzetí, přenášení, naložení a během převozu, vykládky a až po umístění v nových prostorách. Současně nabízejí i ošetření výpočetní techniky zabalením do bublinkové fólie a pak do dek na autě, což zaručí minimální riziko poškození během převozu.

Pokud se nacházíte v některém z větších měst, jako je třeba Praha, Brno, Olomouc či Ostrava, jistě nebude mít problém s nalezením vhodné stěhovací firmy, kterých je v takto velkých městech bezpočet.

Prodej firmy

Prodat firmu to není tak jednoduché, jak by se na první pohled zdálo. Už jen to rozhodnutí prodat svou firmu, když člověk vstupoval do podnikání s čistými úmysly a ne jen ze spekulace, je těžké, protože má k ní osobní vztah. Ale neřešme, proč, ale řešme, jak.

Při prodeji firmy je dobré se spojit s nějakou společností, která se touto problematikou zabývá, aby se nic neopomnělo, jak vyžadují zákony, předpisy a vyhlášky.

Nejdříve je nutno posoudit podmínky transakce, případně se může zpracovat indikativní ocenění podniku, a dojedná se individuální postup podle konkrétních záležitostech firmy. Nutno je nejdřív poznamenat, že prodej podniku bývá všeobecně dlouhodobou záležitostí a záleží na mnoha okolnostech, jak transakce dopadne. Její úspěch totiž není vždy zaručen, protože se vždy liší každý případ od případu nebo mohou lišit různorodé pohledy majitele a budoucího investora třeba na hodnotu firmy. Prodejnost firmy je také mnohem náročnější a obecně složitější než třeba prodej nemovitosti, hlavně jde o to, že nemusí být zájem dotčenou firmu kupovat. Záleží třeba i na tom, jak jsou rozumné podmínky k prodeji.

A co může prodej ovlivnit nebo komplikovat? Je to mnoho faktorů, v prvé řadě nereálná cena a vstup dalších osob do rozhodnutí prodávajícího nebo kupujícího, třeba jen rodinných příslušníků, samozřejmě emoce a vzájemná důvěra protistran, současné podmínky na trhu apod. Z pohledu případného kupujícího se musí prodávající obrnit trpělivostí, protože kupující nemá k podniku většinou žádný osobní vztah, nezná detaily, historii apod., srovnává ji s jinými druhy investic nebo s koupí jiných firem, chce zohlednit všechna možná rizika a tím vším chce cenu co nejnižší.

Prodat firmu a odejít, to většinou také neplatí, protože by měl majitel skoro vždy počítat s tím, že se bude nějaký čas po prodeji ještě ve firmě angažovat, protože je dobré třeba seznámit zákazníky s novými poměry ve firmě, předat všechny kontakty apod. I to patří k dobrému vztahu prodejce a kupujícího a může to i ovlivnit nejen prodejní cenu, ale i nějaká další budoucí jednání.